Η άμεση και σίγουρη λύση ......

Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες όπως :

 • Κατασκευή υπολογιστή (desktop) κατά παραγγελιά .
 • Επισκευή υπολογιστή (desktop) αλλά και φορητού υπολογιστή (laptop) .
 • Καθαρισμός υπολογιστών από ιούς αλλά και άλλα περιττά αρχεία .
 • Αναβάθμιση υπολογιστών (desktop αλλά και laptop) .
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων .
 • Διαγραφή αρχείων (format) και εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων όπως (windows xp , 7 , 8.1 ,10 , linux , server ).
 • Ανάκτηση αρχείων από κατεστραμμένους δίσκους αλλά και προσβεβλημένους από ιούς .
 • Εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων .
 • Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων .
 • Εγκατάσταση και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και μηχανών γραφείου .
 • Εγκατάσταση και συντήρηση εκτυπωτών .
 • Εγκατάσταση και συντήρηση διαδραστικών συστημάτων αλλά και προβολέων (projectors) .